Sammen kan vi mere

Aktionærråd

Aktionærråd

Hver af Danske Andelskassers Banks seks regioner har et aktionærråd tilknyttet, der er medvirkende til at sikre bankens forankring i lokalområdet og lokalområdets forankring i banken

Danske Andelskassers Banks mange aktionærer er inddelt i seks aktionærkredse tilsvarende regionsinddelingen af bankens filialer.

Hvert år holdes der - senest fem uger før den ordinære generalforsamling - aktionærmøde i hver kreds, hvor man som aktionær kan få en orientering om Danske Andelskassers Banks resultat for det forgangne år, høre om udviklingen i kredsens filialer i perioden, tale og stemme (ud fra princippet "en mand, en stemme") om regionens aktionærråd.

Aktionærrådene har blandt andet til opgave at erfaringsudveksle, drøfte og formidle viden til/med filialdirektørerne i den region, de er en del af - de er således på samme tid lokalområdets repræsentanter i forhold til banken og bankens repræsentanter i forhold til lokalområderne.

Læs aktionærrådenes forretningsorden: Forretningsorden for aktionærrådene i Danske Andelskassers Bank A/S

Læs om valgproceduren: Valgregulativ vedrørende valg til aktionærråd

Der er valg til aktionærrådene en gang om året. Valgperioden er to år. De nuværende aktionærråd er som følger:

Aktionærråd Østjylland
Flemming Larsen, formand
Inge Greve, næstformand
Carlo Bach Greve
Stinne Thorup Bæk
Anders Gundersen
Jens J. Hald
Kresten Hansen
Hans Toft Jensen
Karsten Jensen
Poul Ejnar Rovsing
Finn Westergaard Svenstrup
Morten Hove Sørensen
Jørgen Thomassen
Henry Thorup
Karen Tolborg Thyssen

Aktionærråd Sydjylland
Chresten Haugaard, formand
Martin Fisker, næstformand
Allan Bjerregaard
Kurt Bjerrum
Lars Vinneck Hansen
Kurt Jakobsen
Henning Jørgensen
Tommy Skov Kristensen
Preben Højbjerg Larsen
Hans-Jørn Madsen
Jette Nielsen
Levin Snitgaard Nielsen
Per Asberg Olesen
Børge Tranbjerg Ottosen
Klaus Moltesen Ravn
Henrik Elbæk Sørensen
Keld Vestergaard

Aktionærråd Vestjylland
Asger Pedersen, formand
Arne Hermansen, næstformand
Magnus Dahlmann
Marianne Gammelgaard Jensen
Per Jespersgaard
Jes Jessen
Niels Justesen
Bjarne Madsen
Lillian Rosendahl
Henny Dahl Skov
Erling Sørensen
Gunnar Sørensen
Bo Kjær Thomsen
Erik Thomsen
Per Vestbo

Aktionærråd Midtjylland
Kjeld Bitsch, formand
Henriette Storm, næstformand
Karl Tavs Andersen
Gert Bertel
Jørgen Bjerre
Ernst Christensen
Jens Clausager
Henrik Sandgaard Gottlieb
Jørgen Tang Hansen
Bjarne Heilskov
Torben Husted
Gitte Hæsum
Jonas Steiniche Jensen
Laila Kempel
Steen Buhl Larsen
Line Larsson
Per Horslund Mortensen
Lars Trier Nielsen
Michael Dahl Petersen
Martin Staalegaard Rasmussen
Mads Skræm
Ole Juul Svendsen
Jesper Aksel Sørensen
Peter Waldemar Sørensen

Aktionærråd Sønderjylland
Marcus Rey, formand
Steffan Steger, næstformand
Steen Iwang
Martin Johanning
Hans Overby
Lis Paulsen
Maj Kirkegaard Rotne
Peter Høffner Thomsen

Aktionærråd Fyn
Jesper Pedersen, formand
Helle Bæklund Eriksen, næstformand
Preben Arndal
Thomas Buch
Morten Caspersen
Lau Lindholm Christiansen
Michael Aagaard Dissing
Morten Dissing
Carsten Krag Eriksen
Pia Vissing Hansen
Anne Holm
Hans Hvenemose Jensen
Charlotte Kjærgaard
Jan Margon Kristiansen
Jacob Landtved
Jesper Lørup
Per Madsen
Peter Mortensen
Poul Møller
Kresten Wrang Rasmussen
Bjørn Smith
Allan Vogn
Poul Erik Weber