Sammen kan vi mere

Bestyrelse og direktion

Bestyrelse og direktion

Danske Andelskassers Banks bestyrelse varetager den overordnede strategiske ledelse af banken.

Bestyrelsen vælges for to år af gangen på den årlige generalforsamling, og halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer har bestyrelsen tre medarbejdervalgte medlemmer, der vælges for fire år af gangen ud fra et rotationsprincip, hvor et eller to medlemmer er på valg hvert andet år.

Danske Andelskassers Banks direktion forestår den daglige ledelse af banken.

Direktionen består af administrerende direktør Jan Pedersen og bankdirektør Alma Lund Høj.

Bankens vederlagsrapporter ligger her.