Sammen kan vi mere

Årsrapport for 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S viser det bedste resultat i bankens historie: 349,2 mio. kr. efter skat

28 Feb 2020


Selskabsmeddelelse nr. 10/2020| 28. februar 2020
                                                                                                                                          

Hovedpunkter i årsrapporten for 2019:

 • Resultat før skat på 344,4 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 22,1 %.
  Stigning i resultat på 225,8 % i forhold til 2018.
 • Det bedste årsresultat i bankens mere end 100-årige historie.
  Resultatet efter skat på 349,2 mio. kr.
 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 30% af overskuddet som udbytte, svarende til 98 mio. kr. og 0,56 kr. per aktie.
 • Kursgevinst og aktieudbytte på salget af 75% af Sparinvest Holdings SE på i alt 177,3 mio. kr. Samlede kursreguleringer er på 223,4 mio. kr.
 • Fortsat lave nedskrivninger på 23,9 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. i 2018. Nedskrivningsprocent på 0,2.
 • Nettorente- og gebyrindtægter på 598 mio. kr. mod 576 mio. kr. i 2018. Renteindtægter falder 13,8 mio. kr. som følge af lavere markedsrenteniveau, men faldet opvejes af gebyrindtægter, der stiger 15,7 mio. kr., samt øgede udbytter.
 • Samlet stigning i udlån på 2,6%, set i forhold til 2018.
 • Basisindtjening på 163 mio. mod 145 mio. kr. i 2018. Ser man bort fra engangsudgifterne i forbindelse med købstilbud fra Spar Nord er basisindtjeningen steget med 16 %.
 • Robust kapitalgrundlag med kapitalprocent på 20,6. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,9 procentpoint i forhold til samlede kapitalkrav på 14,7%.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”Vi leverer et historisk højt overskud på godt 349 mio. kroner efter skat og forrenter egenkapitalen med 22,1 %, hvilket hører til blandt de allerbedste resultater i sektoren. Den strategi, vi lancerede i marts måned 2019, har vist sig at være helt rigtig. Vi har skabt så stor værdi til aktionærerne, at banken kan udbetale 98 mio. kr. i udbytte efter generalforsamlingen.


Salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE er hovedårsagen til rekord-resultatet.
Men jeg glæder mig også over et flot resultat i basisindtjeningen. Renset for de engangsomkostninger, som Spar Nords købstilbud påførte, så stiger basisindtjeningen med 16 % i forhold til 2018. Det er jeg særdeles godt tilfreds med.

Med indgangen til 2020 står vi mere robust end nogensinde før. Det er et optimalt udgangspunkt for eksekveringen af den strategi, vi er i gang med. En strategi, der bl.a. handler om flere partnerskaber til gavn for kunderne og om lavere relative omkostninger.

Samtidig ønsker vi en fokuseret vækst af selve bankforretningen, hvor vi gerne vil skabe en større bank.”

Forventninger til 2020

Forventningerne til 2020-resultat i intervallet 120-180 mio. kroner før skat, med forbehold for usikkerhed på kursreguleringer samt den generelle volatilitet på de finansielle markeder.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

 

Vedhæftede filer