Sammen kan vi mere

Ændring af forventningerne til årets resultat for 2020 som følge af betydelig øget finansiel usikkerhed i forbindelse med COVID-19

16 Mar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 14/2020 | 16. marts 2020

I kølvandet på COVID-19 pandemien og nedlukningen af Danmark i foreløbigt 14 dage, er usikkerheden på de finansielle markeder øget betydeligt, hvor vi de seneste dage har set en escalering med betydelige kursfald på verdens børser til følger. Derudover forventer vi, at en del af bankens kunder vil blive ramt af nedlukningen, hvor banken potentielt kan se ind i øgede tab.

Med baggrund i den betydeligt øgede finansielle usikkerhed, ændrer banken sine forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 120 – 180 mio. kr. til intervallet 60 – 180 mio. kr. Det er vores forventning, at intervallet kan indsnævres i takt med at situationen normaliseres.

Den underliggende basisindtjening udvikler sig som forventet og fastholdes derfor uændret i intervallet 135 – 175 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til ændringen:


”Vi lever i øjeblikket i en meget turbulent periode, hvor den verdensomspændte pandemi samt nedlukningen af Danmark i foreløbigt 14 dage, har ført til en betydeligt øget finansiel usikkerhed. Det er klart, at en sådan øget usikkerhed medfører betydelige udsving på de finansielle markeder, ligesom vores kunder desværre også vil blive ramt.

Jeg vil gerne understrege, at der er tale om et øjebliksbillede, hvor situationen på den korte bane kan ændre sig til det bedre, men naturligvis også til det værre. Banken følger situationen tæt. Jeg vil også gerne understrege, at banken har et robust kapitalgrundlag og kan absorbere betydeligt tab uden at komme i problemer med kapitalkravene.

Regeringen har netop fjernet kravet til bankernes kontracykliske buffer, hvilket vi hilser med stor tilfredshed, men som også tydeliggør situationens alvor. Sammen med regeringens øvrige støtteordninger kan jeg love, at vi vil gøre vores yderste for at hjælpe vores kunder i denne ekstraordinære situation.”


Yderligere information

Ønskes yderligere information kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.


Vedhæftet fil