Sammen kan vi mere

Ændring i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S

31 Okt 2019


Selskabsmeddelelse nr. 23/2019| 31. oktober 2019
                                                                                  


Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank.

”Meget er sket med Andelskassen, siden Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen indtrådte for cirka to et halvt år siden. Vi har nydt godt af deres faglige såvel som menneskelige kompetencer igennem en tid, der bedst kan betegnes som ’interessant’ –
i det seneste halve år med et meget positivt fortegn. Vi takker for deres loyale indsats for banken og aktionærerne,” siger bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech.

Bestyrelsen indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 27. november 2019 og indstiller Jesper Dan Jespersen og Mikael Jakobsen som nye medlemmer af bestyrelsen. Kandidaterne er foreslået ud fra en ønsket profil og erfaring, der fortsat skal matche den udvikling, som banken står over for i de kommende år.

Jesper Dan Jespersen er Senior Advisor i EY og statsautoriseret revisor.

Mikael Jakobsen er tidligere bankdirektør i Nordjyske Bank og nu selvstændig virksomhedsrådgiver.

”Vi har fået afklaret vores strategiske retning, herunder med åbning af en filial i København. Og vi har fået ro på vores kapitalsituation, som blandt andet via det delvise salg af Sparinvest Holdings SE er bedre end nogensinde. Danske Andelskassers Bank står historisk stærkt, og vi skal fortsat udvikle os på såvel de klassiske forretningsområder som på en række nye,” siger Anders Howalt-Hestbech. 

Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen fortsætter i bestyrelsen, indtil der er sket nyvalg af medlemmer.


Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech kontaktes via Alma Lund Høj på telefon 61 61 45 67 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk.


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil