Sammen kan vi mere

Ændring i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank

03 Dec 2020


I forbindelse med at medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jørn Hjalmar Andersen fratræder sin stilling i Danske Andelskassers Bank indtræder 1. suppleant Niels Jørn Nielsen i bankens bestyrelse med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde den 16. december 2020 og frem til næste valg af medarbejderrepræsentanter, som vil ske i 2022.

Niels Jørn Nielsen, 64 år, er landbrugsrådgiver i bankens Landbrugscenter.

Venlig hilsen
Danske Andelskassers Bank


Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedhæftet fil