Sammen kan vi mere

Ændringer i direktionen pr. 1. august 2011

18 Jul 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2011

Som et led i et planlagt glidende generationsskifte i Danske Andelskassers Bank A/S overdrager administrerende direktør Vagn T. Raun pr. 1. august 2011 denne post til viceadministrerende direktør Jan Pedersen og fortsætter herefter selv som bankdirektør frem til ultimo 2011

Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Vagn T. Raun, overdrager pr. 1. august 2011 denne post til viceadministrerende direktør Jan Pedersen og fortsætter herefter selv som bankdirektør frem til udgangen af 2011, hvorefter han indtræder i en konsulentrolle i forhold til bankens bestyrelse.

Overdragelsen sker som led i et planlagt glidende generationsskifte i Danske Andelskassers Bank, der blev aftalt i forbindelse med Jan Pedersens tiltræden som viceadministrerende direktør i april 2010.

Administrerende direktør Vagn T. Raun udtaler i den forbindelse:

"Jeg er nu blevet 61 år og har været en del af organisationen i snart 35 år. I alle årene har stabilitet været en grundlæggende værdi. Derfor er jeg glad for, at vi har kunnet tilrettelægge overdragelsen på denne måde, så der har været og er tale om et glidende generationsskifte. Gennem det seneste års samarbejde er det blevet tydeligt, at det var den helt rigtige person, bestyrelsen valgte som min efterfølger, og jeg synes, at tidspunktet er det helt rigtige for denne overdragelse. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med både Jan og resten af organisationen."

Viceadministrerende direktør Jan Pedersen udtaler:

"Det er et privilegium på denne måde at kunne blive ført ind i stillingen og drage nytte af den erfaring, Vagn besidder. Vi har fra starten haft et godt samarbejde, og at jeg nu overtager posten som administrerende direktør er egentlig bare et skridt i den proces, der kommer til at fortsætte også i den kommende tid. Jeg glæder mig til at udvikle vores bank yderligere i samarbejde med såvel Vagn som de øvrige dygtige kolleger i banken."

Formand for Danske Andelskassers Bank, Jakob Fastrup, udtaler:

"Der er tale om, at skibets kaptajner bytter kasketter som led i et senere vagtskifte på kommandobroen. Vagn Raun har netop som administrerende direktør i tæt parløb med Jan Pedersen gennemført såvel omdannelsen af Sammenslutningen Danske Andelskasser til A/S som en meget succesfuld aktieemission, og det er derfor et helt naturligt tidspunkt til at komme videre med det glidende generationsskifte, der har været i gang, siden Jan Pedersen tiltrådte for snart halvandet år siden. Jan Pedersen har gradvist overtaget flere og flere ledelsesmæssige opgaver, der altid er blevet løst til bestyrelsens fulde tilfredshed. Dette har muliggjort, at Vagn Rauns arbejdsopgaver gradvist er blevet af mere strategisk og analytisk karakter. Bestyrelsen glæder sig over, at Vagn Raun fortsat vil kunne løse sådanne opgaver på konsulentbasis, når han som led i generationsskiftets endelige gennemførelse fratræder som direktør ved årsskiftet."

Vagn T. Raun er 61 år og har været en del af Foreningen Danske Andelskasser, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank A/S siden 1977. Han har været direktør for Sammenslutningen Danske Andelskasser siden 1986 og har tillige været direktør for Danske Andelskassers Bank A/S siden 2001.

Jan Pedersen er 47 år og blev viceadministrerende direktør i Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank A/S i april 2010. Han har en baggrund som administrerende direktør i Cardif Forsikring og underdirektør i SEB A/S og har forud for dette gennem 15 år bestridt forskellige stillinger i BG Bank.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 fuldtidsbetjente afdelinger beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.