Sammen kan vi mere

Ændringer i direktionen pr. 1. januar 2012

21 Dec 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 15/2011

Danske Andelskassers Banks kreditdirektør Tomas Michael Jensen er pr. 1. januar 2012 udnævnt til viceadministrerende direktør i banken

Bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank har med effekt pr. 1. januar 2012 udnævnt kreditdirektør Tomas Michael Jensen til viceadministrerende direktør.

Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 6/2011 af 18. juli 2011 fratræder bankdirektør Vagn T. Raun sin stilling i Danske Andelskassers Bank med udgangen af 2011, og udnævnelsen sikrer, at Danske Andelskassers Bank også fremadrettet har en direktion bestående af to direktører.

Fra 1. januar 2012 udgøres direktionen således af administrerende direktør Jan Pedersen og viceadministrerende direktør Tomas Michael Jensen.

41-årige Tomas Michael Jensen har været kreditdirektør i Danske Andelskassers Bank siden 1. marts 2011, er uddannet cand.oecon. og har en fortid i Jyske Bank og BG Bank.

Formand for Danske Andelskassers Bank, Jakob Fastrup, udtaler i forbindelse med udnævnelsen:

"Da vi søgte ny kreditdirektør, lagde vi vægt på, at det skulle være en person med potentiale til at indtræde i direktionen. Tomas Michael Jensen har hurtigt demonstreret, at han til fulde lever op til dette ønske, og sammen med Jan Pedersen vil han udgøre en yderst kompetent direktion."

Tomas Michael Jensen vil i direktionen fortsat have det overordnede ansvar for kreditområdet i Danske Andelskassers Bank.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

HR- og kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.