Sammen kan vi mere

Afslutning af aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S og transaktioner i uge 27

06 Jul 2022


Selskabsmeddelelse nr. 43/2022 | 6. juli 2022

Danske Andelskassers Bank A/S iværksatte et aktietilbagekøbsprogram den 1. januar 2022. Aktietilbagekøbsprogrammet skulle senest være afsluttet den 31. december 2022 og havde en ramme på 18.500.000 kroner dog højst 4.000.000 stk. aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 82 af 16. december 2021.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat med henblik på bankens opfyldelse af forpligtelser overfor bankens ansatte i en generel medarbejderaktieordning.

Banken har fået mulighed for at købe et antal aktier, som sammen med allerede erhvervede aktier i aktietilbagekøbsprogrammet vil give dækning for forpligtelserne overfor bankens ansatte i en længere periode.

Banken afslutter derfor aktietilbagekøbsprogrammet med omgående virkning i henhold til vilkårene for programmet.

De aktier, der vil blive erhvervet udenfor programmet, købes til markedskurs.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført i uge 27:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktions-værdi (kr.)
4. juli 2022              4.903 10,75                52.707
5. juli 2022              2.973 10,67                31.722
6. juli 2022                     -                             -  
I alt uge 27              7.876 10,7198                84.429

Efter ovenstående transaktioner ejer banken i alt 37.794 egne aktier svarende til 0,0203 % af bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2022, er der samlet købt 718.317 antal aktier for et samlet beløb på 7.816.437 kr.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil