Sammen kan vi mere

Afslutning af aktietilbagekøbsprogram i Danske Andelskassers Bank A/S og transaktioner i uge 28

13 Jul 2020


Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) iværksatte et aktietilbagekøbsprogram den 1. oktober 2019. Aktietilbagekøbet skulle senest være afsluttet den 30. september 2020.

Banken ville i denne periode opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019, med henblik på at opfylde forpligtelser jf. medarbejderaktieordning til Bankens ansatte.

Efter transaktioner i uge 28 er der tilbagekøbt aktier svarende til den maksimale værdi, og aktietilbagekøbsprogrammet er derfor afsluttet.

Aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
06. juli 2020   12.000 6,89   82.680  
07. juli 2020   11.000 6,81   74.910  
08. juli 2020   10.000 6,76   67.600  
09. juli 2020   11.000 7,04   77.440  
10. juli 2020   8.500 7,16   60.860  
I alt uge 28   52.500 6,9236   363.490  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 2.367.803   16.896.313  
       

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 2.036.759 egne aktier svarende til 1,0955 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 2.367.803 aktier for et samlet beløb på 16.896.313 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil