Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 18

09 Maj 2022


Selskabsmeddelelse nr. 30/2022 | 9. maj 2022

Den 1. januar 2022 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 18.500.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 82 af 16. december 2021.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført i uge 18:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)
02. maj 2022 3.988 10,78 42.991
03. maj 2022 4.661 10,86 50.618
04. maj 2022 2.904 10,74 31.189
05. maj 2022 4.718 10,81 51.002
06. maj 2022 4.850 10,73 52.041
I alt uge 18 21.121 10,7874 227.840


Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 149.736 egne aktier svarende til 0,0805 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2022, er der samlet købt 546.702 aktier for et samlet beløb på 6.005.179 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil