Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 52

30 Dec 2019


Selskabsmeddelelse nr. 37/2019 | 30. december 2019

 

Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
23. december 2019 11.500 6,74 77.510  
27. december 2019 12.000 6,74 80.880  
I alt uge 52 23.500 6,74 158.390  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 503.250   3.382.807  


Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.473.076 egne aktier svarende til 0,8445% af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 503.520 aktier for et samlet beløb på 3.382.807 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil