Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 03

20 Jan 2020
Selskabsmeddelelse nr. 3/2020 | 20. januar 2020


Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
13. januar 2020   15.000 7,07   106.050  
14. januar 2020   16.000 7,24   115.840  
15. januar 2020   17.000 7,24   123.080  
16. januar 2020   17.000 7,22   122.740  
17. januar 2020   17.000 7,17   121.890  
I alt uge 03   82.000 7,1902   589.600  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 695.520   4.724.797  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.456.287 egne aktier svarende til 0,8349 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 695.520 aktier for et samlet beløb på 4.724.797 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil