Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 04

27 Jan 2020
Selskabsmeddelelse nr. 4/2020 | 27. januar 2020

                                                                                  

 


Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
20. januar 2020   17.000 7,22   122.740  
21. januar 2020   17.000 7,32   124.440  
22. januar 2020   12.000 7,51 90.120   
23. januar 2020   12.000 7,94   95.280  
24. januar 2020   11.000 8,01   88.110  
I alt uge 04   69.000 7,5462 520.690  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 764.520   5.245.457  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.525.287 egne aktier svarende til 0,8744% af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 764.520 aktier for et samlet beløb på 5.245.457 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktørVedhæftet fil