Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 05

03 Feb 2020
Selskabsmeddelelse nr. 5/2020 | 3. februar 2020


Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
27. januar 2020   10.000 8,14   81.400  
28. januar 2020   10.000 8,18   81.800  
29. januar 2020   10.000 8,31   83.100  
30. januar 2020   10.000 8,28   82.800  
31. januar 2020   10.000 8,28   82.800  
I alt uge 05   50.000 8,2380   411.900  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 814.520   5.657.357  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.406.441 egne aktier svarende til 0,8063% af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 814.520 aktier for et samlet beløb på 5.657.357 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil