Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 07

17 Feb 2020
Selskabsmeddelelse nr. 8/2020 | 17. februar 2020


Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
10. februar 2020   10.000 8,36   83.600  
11. februar 2020   10.000 8,47   84.700  
12. februar 2020   9.500 8,44   80.180  
13. februar 2020   10.000 8,47   84.700  
14. februar 2020   10.000 8,50   85.000  
I alt uge 07   49.500 8,4481   418.180  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 910.020   6.457.337  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.501.941 egne aktier svarende til 0,8611% af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 910.020 aktier for et samlet beløb på 6.457.337 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør


Vedhæftet fil