Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 11

16 Mar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 13/2020 | 16. marts 2020

Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
09. marts 2020   15.000 7,42   111.300  
10. marts 2020   15.000 7,61   114.150  
11. marts 2020   15.000 7,41   111.150  
12. marts 2020   25.000 6,69   167.250  
13. marts 2020   25.000 6,92   173.000  
I alt uge 11   95.000 7,1247   676.850  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.170.020   8.473.717  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.587.270 egne aktier svarende til 0,9100 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.170.020 aktier for et samlet beløb på 8.473.717 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil