Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 15

14 Apr 2020
Selskabsmeddelelse nr. 21/2020 | 14. april 2020

Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
06. april 2020   7.233 6,95   50.269  
07. april 2020   18.000 7,01   126.180  
08. april 2020   19.000 7,03   133.570  
I alt uge 15   44.233 7,0088   310.019  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.527.233   10.869.138  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.745.950 egne aktier svarende til 1,0009 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.527.233 aktier for et samlet beløb på 10.869.138,00 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør


Vedhæftet fil