Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 17

27 Apr 2020
Selskabsmeddelelse nr. 27/2020 | 27. april 2020

Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
20. april 2020   14.000 7,68   107.520  
21. april 2020   12.000 7,55   90.600  
22. april 2020   12.000 7,65   91.800  
23. april 2020   13.000 7,58   98.540  
24. april 2020   13.000 7,62   99.060  
I alt uge 17   64.000 7,6175   487.520  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.644.803   12.049.458  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.863.520 egne aktier svarende til 1,0683 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.644.803 aktier for et samlet beløb på 12.049.458 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil