Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 18

04 Maj 2020


 

Selskabsmeddelelse nr. 30/2020 | 4. maj 2020
Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:


Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
27. april 2020   12.500 7,65   95.625  
28. april 2020   12.000 7,76   93.120  
29. april 2020   15.000 7,82   117.3000  
30. april 2020   15.000 7,65   114.750  
01. maj 2020   18.000 7,50   135.000  
I alt uge 18   72.500 7,6661   555.795  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.717.303   12.810.533  
     
      


Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.764.801 egne aktier svarende til 1,0118 % af Bankens aktiekapital.Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.717.303 aktier for et samlet beløb på 12.810.533 kroner.Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør


Vedhæftet fil