Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 19

11 Maj 2020


Selskabsmeddelelse nr. 31/2020 | 11. maj 2020
Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

 


Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
04. maj 2020   18.000 7,32 131.760  
05. maj 2020   17.000 7,25 123.250  
06. maj 2020   17.000 7,32 124.440  
07. maj 2020   18.000 7,26 130.680  
 

08. maj 2020
     
I alt uge 19 70.000  

7,2876
510.130  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.787.303   12.822.973  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.834.801 egne aktier svarende til 0,9869% af Bankens aktiekapital.

 

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.787.303 aktier for et samlet beløb på 12.822.973 kroner.


 Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktørVedhæftet fil