Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 45

11 Nov 2019Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.) 
4. november 2019  8.5006,71  57.035 
5. november 2019  9.5006,7063.650 
6. november 2019  9.0006,6960.210 
7. november 2019  9.0006,6960.210 
8. november 2019  8.0006,6953.520 
I alt uge 45  44.0006,6960294.625 
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet191.120 1.274.835 
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.367.696 egne aktier svarende til 0,7589% af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 191.120 aktier for et samlet beløb på 1.274.835 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør


Vedhæftet fil