Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 10

15 Mar 2021


Selskabsmeddelelse nr. 12/2021 | 15. marts 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.) 
08. marts 2021                        10.000 8,62                       86.200  
09. marts 2021                        9.000 8,97                       80.730  
10. marts 2021                       7.000 9,10                       63.700  
11. marts 2021                       7.000 8,99                       62.930  
12. marts 2021                        7.000 9,23                       64.610  
I alt uge 10                     40.000 8,9543                       358.170  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet427.000  3.498.860  
     
      
          

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.574.345 egne aktier svarende til 0,8468 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 427.000 aktier for et samlet beløb på 3.498.860 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil