Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 15

19 Apr 2021


Selskabsmeddelelse nr. 21/2021 | 19. april 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.) 
12. april 2021                        7.000 10,63                       74.,410  
13. april 2021                        8.000 10,64                       85.120  
14. april 2021                       5.000 10,58                       52.900  
15. april 2021                       5.000 10,69                       53.450  
16. april 2021                        6.000 10,58                       63.480  
I alt uge 15                     31.000 10,6245                       329.360  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet563.000  4.922.640  

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 285.123 egne aktier svarende til 0,1534 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 563.000 aktier for et samlet beløb på 4.922.640 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil