Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 19

17 Maj 2021


Selskabsmeddelelse nr. 28/2021 | 17. maj 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.) 
10. maj 2021                        6.000 10,66                       63.960  
11. maj 2021                        7.000 10,70                       74.900  
12. maj 2021                       9.836 10,61                       104.360  
13. maj 2021                      
0
0                       0  
14. maj 2021                       
0
0                       0  
I alt uge 19                     22.836 10,6507                       243.220  

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 255.562 egne aktier svarende til 0,1375 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 667.836 aktier for et samlet beløb på 6.038.620 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil