Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 20

25 Maj 2021


Selskabsmeddelelse nr. 29/2021 | 25. maj 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.) 
17. maj 2021                        7.000 10,27                       71.890  
18. maj 2021                        8.000 10,44                       83.520  
19. maj 2021                       9.000 10,40                       93.600  
20. maj 2021                       7.000 10,34                       72.380  
21. maj 2021                        8.000 10,49                       83.920  
I alt uge 20                     39.000 10,3926                       405.310  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet706.836  6.443.930  

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 294.562 egne aktier svarende til 0,1584 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 706.836 aktier for et samlet beløb på 6.443.930 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil