Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 47

25 Nov 2019


Selskabsmeddelelse nr. 30/2019 | 25. november 2019


Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
18. november 2019   9.300 6,82   63.426  
19. november 2019   9.800 6,76   66.248  
20. november 2019   10.000 6,75   67.500  
21. november 2019   10.200 6,75   68.850  
22. november 2019   10.500 6,74   70.770  
I alt uge 47   49.800 6,7629   336.794  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 284.320   1.903.133  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.460.896 egne aktier svarende til 0,8375 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 284.320 aktier for et samlet beløb på 1.903.133 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil