Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 40

11 Okt 2021


Selskabsmeddelelse nr. 65/2021 | 11. oktober 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
04. oktober 2021                         4.762 10,60                        50.477  
05. oktober 2021                         6.873 10,86                        74.641  
06. oktober 2021                        5.371 10,79                        57.953  
07. oktober 2021                        7.000 10,71                        74.970  
08. oktober 2021                         7.000 10,69                        74.830  
I alt uge 40                      31.006 10,7357                        332.871  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.320.284   13.105.021  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 251.496 egne aktier svarende til 0,1353 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 1.320.284 aktier for et samlet beløb på 13.105.021 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør
Vedhæftet fil