Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 50

16 Dec 2019Selskabsmeddelelse nr. 34/2019 | 16. december 2019

                                                                                  


Den 1. oktober iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).


Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:


Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
09. december 2019   9.300 6,70   62.310  
10. december 2019   9.500 6,74   64.030  
11. december 2019   9.600 6,72   64.512  
12. december 2019   10.200 6,76   68.952  
13. december 2019   10.000 6,80   68.000  
I alt uge 50   48.600 6,7449   327.804  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 429.020   2.879.039  
     
      

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.398.576 egne aktier svarende til 0,8018% af Bankens aktiekapital.


Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 414.850 aktier for et samlet beløb på 2.879.039 kroner.


Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

Vedhæftet fil