Sammen kan vi mere

For anden gang i 2019 opjusterer Danske Andelskassers Bank A/S forventningerne til årets resultat

21 Jun 2019


Selskabsmeddelelse nr. 13/2019 | 21. juni 2019


Danske Andelskassers Bank A/S opjusterer for anden gang i indeværende år og præciserer samtidig sine forventninger til resultatet for 2019. Banken forventer således et resultat før skat på 320-360 mio. kr.

Opjusteringen sker blandt andet med baggrund i et højt aktivitetsniveau i banken og gode konjunkturforhold, som har medført en endnu mere positiv udvikling end tidligere forventet.

Bankens tidligere udmeldte forventninger til resultatet for 2019 var et resultat før skat på kr. 300-355 mio. kr.

Ligeledes opjusteres forventningerne til årets basisindtjening. Banken forventer nu en basisindtjening i intervallet 145-175 mio. kr. mod tidligere 135-165 mio. kr.

Administrerende direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med opjusteringen:

”Det går rigtig godt i Danske Andelskassers Bank. Faktisk endnu bedre, end vi havde forventet, da vi den 25. marts første gang offentliggjorde en opjustering for indeværende år. Der er et meget højt aktivitetsniveau alle steder i banken, ikke mindst på boligområdet, og mine kolleger i både filialer, rådgivningscentre og landbrugscenter samt på bankens hovedkontor løber virkelig stærkt for at servicere og komme godt omkring alle kunder, nye som eksisterende.”


Yderligere information
For spørgsmål vedr. denne meddelelse, kontakt kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank A/S på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.


Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Bank A/S' aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank A/S finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil