Sammen kan vi mere

Bent Andersen takker af i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S

29 Maj 2019


Selskabsmeddelelse nr. 12/2019 | 29. maj 2019

Tidligere direktør i DLR Kredit, Bent Andersen, har meddelt, at han per 1. juli 2019 udtræder af bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank.

Bent Andersen har siddet i bestyrelsen siden 2015 og er p.t. formand for bankens revisions- og risikoudvalg.

”Mere end fire gode år i bestyrelsen blev det til for mig. En periode, hvor vi har fået styrket bankens position og gjort den klar til næste udviklingsskridt. Et af de skridt er, at Danske Andelskassers Bank nu udvider med nye filialer østover – først i København og dernæst Odense. Det betyder, at markedsområderne bliver mere overlappende med Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. Det vil efter min overbevisning ikke være foreneligt på sigt at sidde i begge bestyrelser med den udvikling,” siger Bent Andersen om baggrunden for sin udtræden.

Anders Hestbech, formand for bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank, kvitterer for Bent Andersens store arbejde for banken.

”Bent er et af de mest erfarne og driftssikre bankmennesker, jeg har mødt. Jeg vil på bankens og bestyrelsens vegne takke ham for indsatsen. Som formand for såvel revisions- som risikoudvalg har Bent været en central figur i den transformation, vi er i gang med, mod en enklere, stærkere og sundere bank.”

Bestyrelsen vil snarest beslutte, hvem der overtager posten som formand for revisions- og risikoudvalgene.


Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål vedr. denne meddelelse kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon
87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vedlagte filer
Selskabsmeddelelse – Bent Andersen takker af i bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S

 

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

Vedhæftet fil