Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S ændrer i direktionen

25 Sep 2018


Selskabsmeddelelse nr. 16/2018 | 25. september 2018
                                                                                                       


Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato besluttet at ændre i bankens direktion.

Det betyder, at viceadm. direktør Tomas Michael Jensen udtræder af direktionen og fratræder sin stilling i Danske Andelskassers Bank. Tomas Michael Jensen fritstilles pr. dags dato.
Direktionen i Danske Andelskassers Bank vil fremover bestå af adm. direktør Jan Pedersen.

Beslutningen er truffet ud fra et ønske fra bestyrelsens side om at tilpasse antallet af medlemmer i direktionen til bankens størrelse og udvikling. Banken har i dag færre medarbejdere end for 5 år siden, og de seneste 2 år har bankens resultater udviklet sig positivt. Den seneste ændring i direktionen matcher således bankens udvikling og understøtter bestyrelsens ønske om at være en mere enkel bank.

Viceadm. direktør Tomas Michael Jensen har ydet en stor og betydningsfuld indsats i forhold til den udvikling, banken har været igennem de seneste godt seks år, hvor Tomas har været en del af bankens direktion.


Kontaktinfo: 
Ved spørgsmål til denne meddelelse, kontakt: Kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank. Telefon 87 99 30 33 /mobil 23 72 55 70 eller mail tmp@dabank.dk.


Vedlagte filer
Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank_Danske Andelskassers Bank ændrer i direktionenDenne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil