Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S delindfrier statsligt hybridlån

18 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 22/2017 | 18. december 2017

 

Danske Andelskassers Bank A/S foretager den 20. december 2017 yderligere delindfrielse af bankens statslige hybridlån med DKK 112.862.174, jf. endvidere selskabsmeddelelse nr. 11/2017 af 24. oktober 2017 samt nr. 16/2017. Tilbage resterer DKK 19.005.826,90 inkl. step up.

Banken agter i første halvår 2018 at rejse yderligere kapital i form af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio. med henblik på restindfrielse af det statslige hybridlån og yderligere forøgelse af sit kapitalgrundlag.

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med delindfrielsen:

"Jeg er utroligt glad for, at det med bred opbakning fra en række institutionelle investorer er lykkedes os at rejse knap 113 mio. kr., så vi kan foretage endnu en væsentlig delindfrielse af bankens resterende statslige hybridlån. Som tidligere udmeldt er næste skridt, at vi går målrettet efter at hente yderligere kapital i første halvår af 2018 i form af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio., så vi kan indfri de resterende 19 mio. kr. af det statslige hybridlån og i det hele taget styrke bankens kapitalgrundlag. Dette vil give Danske Andelskassers Bank det optimale grundlag for at fortsætte de sidste års positive udvikling til gavn for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og de lokalsamfund, hvor vi er til stede."


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

  
  

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.