Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank indfrier ansvarlig lånekapital

07 Feb 2014


 

Selskabsmeddelelse nr. 3/2014

Danske Andelskassers Bank har dags dato indfriet et lån, klassificeret som ansvarlig kapital, på NOK 240 mio. Udstedelsen havde ISIN kode NO0010299209, og indfrielsen er sket i henhold til aftalevilkårene herfor.

Indfrielsen påvirker ikke Danske Andelskassers Banks solvensmæssige overdækning, da reduktionen af solvensprocenten, der isoleret set er på 0,6 procentpoint, modsvares af en tilsvarende reduktion i bankens individuelle solvenskrav, jf. Finanstilsynets "Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende påbud" af 29. november 2013. Danske Andelskassers Banks individuelle solvenskrav sænkes altså fra 12,6 % til 12,0 %. Reduktionerne vil have effekt i forbindelse med opgørelsen af bankens solvens i delårsrapporten for 1. kvartal 2014.

Det bemærkes, at Danske Andelskassers Bank i foråret 2013 — som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 4/2013 af 10. april 2013 og delårsrapport for 1. kvartal 2013 af 15. maj 2013 — tilbagekøbte NOK 80 mio. af obligationsudstedelsen, der oprindelig var på NOK 320 mio., til en gennemsnitlig kurs på 69,4.

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1/2014 af 21. januar 2014 skal det endvidere oplyses, at optagelse af ansvarlig kapital fortsat indgår som ét muligt element ud af flere i Danske Andelskassers Banks kapitalmæssige genopretningsplan, og at banken fortsat er i dialog med forskellige mulige investorer.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33