Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank indfrier lån i Danmarks Nationalbank

14 Jun 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 7/2013


Danske Andelskassers Bank A/S har pr. dags dato indfriet et treårigt lån på 500 mio. kr. i Danmarks Nationalbank, der blev optaget den 28. september 2012 som en del af Nationalbankens LTRO.

Indfrielsen sker med baggrund i en meget tilfredsstillende likviditetsmæssig situation, hvor Danske Andelskassers Banks likviditetsmæssige overdækning pr. 31. marts 2013 var 186 % over kravet i § 152 i Lov om finansiel virksomhed.

Indfrielsen af ovennævnte lån har ingen betydende indflydelse på bankens resultat.
 

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan direktionen i Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Direktionssekretær Inger-Lise Boldrup, tlf.: 87 99 30 06.