Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S- meddelelse om forventet pligtmæssigt tilbud fra Spar Nord Bank A/S

17 Aug 2021


Selskabsmeddelelse nr. 51/2021 | 17. august 2021

I henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud har Spar Nord Bank A/S meddelt, at Spar Nord Bank A/S har erhvervet yderligere 4,60% af aktiekapitalen og stemmerettighederne til en pris på 10,35 kr. pr. aktie. Spar Nord Bank A/S besidder dermed samlet 36,67 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Danske Andelskassers Bank A/S.

Spar Nord Bank A/S meddeler, at man vil fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til øvrige aktionærer i Danske Andelskassers Bank A/S, samt at prisen i henhold til § 13 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud pr. aktie i overtagelsestilbuddet mindst skal svare til den højeste pris pr. aktie, som Spar Nord Bank A/S har betalt pr. aktie inden for de seneste seks måneder forud for godkendelse af tilbudsdokumentet, hvilket efter Spar Nord Bank A/S’ oplysninger udgør 10,35 kr. pr. aktie. Ligeledes har Spar Nord Bank A/S oplyst, at et tilbudsdokument vil blive offentliggjort senest fire uger fra i dag.

Danske Andelskassers Bank A/S’ bestyrelse vil derefter drøfte tilbuddet og udsende en redegørelse med fordele og ulemper ved overtagelsestilbuddet.

Bestyrelsen vil anbefale aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S at afvente denne redegørelse.

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes på telefon 29 68 35 56 eller pr. mail mwm@andelskassen.dk.

Vedhæftet fil