Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank meddeler, at selskabet er blevet sigtet for påstået overtrædelse af Værdipapirhandelslovens § 39 i 2011

07 Aug 2013


 

Danske Andelskassers Bank A/S meddeleler, at banken er blevet sigtet for påstået kursmanipulation efter bestemmelserne i Værdipapirhandelsloven § 39.

Sigtelsen vedrører perioden fra 7. juli 2011 til 3. november 2011. I denne periode stillede banken, jf. bankens prospekt af 7. juli 2011, inden for et vist prisspænd købs- og salgspriser for bankens egne aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, og sigtelsen vedrører kursmanipulation i denne forbindelse. Siden 10. januar 2012 har et eksternt pengeinstitut fungeret som prisstiller for Danske Andelskassers Banks aktier på NASDAQ OMX Copenhagen.

Danske Andelskassers Bank afviser på det foreliggende grundlag sigtelsen og samarbejder fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan direktionen i Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33