Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank opjusterer forventningerne til årets resultat

14 Apr 2021


Selskabsmeddelelse nr. 09 | 26. februar 2021

Som følge af den positive udvikling på de finansielle markeder, forventer banken et resultat før skat for første kvartal 2021 i intervallet 58 – 63 mio. kr.

På den baggrund opjusterer Danske Andelskassers Bank forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 65 -115 mio. kr. mod tidligere 50 – 100 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersen har følgende kommentarer til opjustering:

”De finansielle markeder har påvirket bankens indtjening positivt i første kvartal, hvilket betyder, at vi forventer et tilfredstillende resultat for 1. kvartal 2021. Derfor opjusterer vi forventningerne til resultatet for hele 2021.

Vi har endnu ikke set væsentlige tab på bankens kunder som konsekvens af COVID-19 og særligt påvirkningerne af nedlukningen i 2021. Men vi er fortsat bekymret for udviklingen på særligt bankens erhvervskunder, men også det danske samfund generelt og verdensøkonomien. En bekymring som også er afspejlet i forventningerne til resultatet før skat for hele 2021.”

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil