Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank opjusterer igen forventningerne til årets resultat

10 Jun 2021


Selskabsmeddelelse nr. 35/2021 | 10. juni 2021

Danske Andelskassers Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 85 – 135 mio. kr. mod tidligere 65 – 115 mio. kr.

Som følge af høj aktivitet på blandt andet boligområdet, den positive udvikling på de finansielle markeder samt meget lave nedskrivninger, forventer banken et højere resultat før skat for 2021 end tidligere udmeldt.

Adm. direktør Jan Pedersen har følgende kommentarer til opjustering.

”Det er glædeligt, at bankens resultat udvikler sig mere positivt end tidligere forventet og vi endnu en gang kan opjustere forventningerne til årets resultat. Det høje aktivitetsniveau på blandt andet boligområdet påvirker bankens indtægter positivt. Samtidig har de finansielle markeder udviklet sig med positive kursreguleringer ligesom nedskrivningsniveauet fortsat er meget lavet, og egentlige tab som konsekvens af COVID-19 har vi stadig ikke set hos bankens kunder. Vi har tæt kontakt til bankens kunder og særligt de erhvervskunder som fortsat vil kunne blive påvirket af pandemien. Vi fastholder forsat det ledelsesmæssige skøn i forhold til eventuelle tab som følge af COVID-19, hvilket også betyder, at vi fastholder spændet til forventningerne”

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

  
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil