Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank opjusterer igen forventningerne til årets resultat

14 Sep 2021


Selskabsmeddelelse nr. 59 | 14. september 2021

Banken opjusterer forventninger til årets resultat før skat for 4. gang i år.

Fortsat højt aktivitetsniveau, lave nedskrivninger samt fortsat positiv udvikling på de finansielle markeder medfører, at Danske Andelskassers Bank igen opjusterer forventningerne til resultatet før skat. Banken forventer nu et resultat før skat for 2021 i intervallet på 130-170 mio. kr. mod tidligere forventninger på 110-160 mio. kr.

Banken fastholder i den forbindelse det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Forventningerne til basisindtjeningen i 2021 fastholdes i intervallet 70-110 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med opjusteringen:

”Vi oplever forsat høj aktivitet på alle forretningsområder. Samtidig har vi fortsat ikke set væsentlige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 hos vores privat- og erhvervskunder, hvilket er en medvirkende årsag til, at vi forsat har et lavere nedskrivningsniveau end forventet.

Det er positivt, at bankens strategi og de tiltag vi har igangsæt i banken ses i resultaterne og at vi for fjerde gang i år kan opjustere forventninger til årets resultat.”

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil