Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank opjusterer og præciserer forventningerne

10 Nov 2021


Selskabsmeddelelse nr. 72 | 10. november 2021

For 1.-3. kvartal 2021 forventes en basisindtjening i intervallet 82-87 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 148-153 mio. kr. Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2021 forventes offentliggjort den 25. november 2021.

Banken opjusterer på baggrund heraf forventningerne til årets resultat før skat samt til basisindtjeningen.

Banken forventer nu et resultat før skat for 2021 i intervallet på 165-195 mio. kr. mod tidligere forventninger på 130-170 mio. kr.

Forventningerne til basisindtjeningen i 2021 opjusteres og præciseres også. Der forventes en basisindtjening i intervallet 95-115 mio. kr. mod tidligere forventninger på 70-110 mio. kr.

Opjusteringen af basisindtjeningen er på baggrund af den positive udvikling i kerneforretningen som følge af et højt aktivitetsniveau.

Den positive udvikling i resultat før skat og dermed endnu en opjustering skyldes primært et lavere nedskrivningsbehov og fortsat positiv udvikling på de finansielle markeder medfører. Banken fastholder i den forbindelse det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med opjusteringen og præciseringen:

”Vi oplever forsat høj aktivitetsniveau rigtig mange steder i banken, hvilket betyder, at basisindtjeningen udvikliger sig bedre end forventet. Samtidig ser vi fortsat et lavt nedskrivningsbehov, da vi også oplever en del tilbageførsler af nedskrivninger.

Det er positivt at se, at de mange tiltag vi har igangsat for at udvikle vores kerneforretning nu også ses i resultaterne og at vi nu kan opjustere forventninger til basisindtjeningen samt for femte gang i år opjustere forventninger til årets resultat. ”

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil