Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S opjusterer sine forventninger til resultatet for 2018

25 Maj 2018


Selskabsmeddelelse nr. 11/2018 | 25. maj 2018

Danske Andelskassers Bank A/S opjusterer sine forventninger til årets resultat for 2018 og forventer nu et resultat før skat på 110 - 150 mio. kr.

Opjusteringen sker blandt andet med baggrund i det realiserede resultat for de første fire måneder af 2018, herunder at udviklingen i bankens kursgevinster og nedskrivninger har været mere positiv end tidligere forventet. 

Bankens tidligere udmeldte forventninger til resultatet for 2018 var et resultat før skat på kr. 50 - 110 mio. kr. 

Bankens udmeldte forventninger til en basisindtjening mellem 130 - 170 mio. kr. forbliver uændrede.

Administrerende direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med opjusteringen:

"Vi står i den glædelige situation, at bankens resultat efter årets første fire måneder er bedre end forventet. Vi har for første gang i mange år kunnet tilbageføre nedskrivninger netto, kursgevinsterne udvikler sig positivt, og den kapitalmæssige overdækning er væsentligt forbedret. 2018 har indtil nu i det hele taget været et godt år præget af høj aktivitet alle steder i Danske Andelskassers Bank.  Derfor opjusterer vi forventningerne til årets resultat før skat."

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank A/S kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Bank A/S' aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank A/S finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1
Hammershøj
8830 Tjele
Telefon 87 99 30 00

Web-adresse
www.andelskassen.dk
Reg.nr. 5999
A/S reg.nr. 43.507
CVR-nr. 31843219
LEI-nr.: 549300JECLPX13NZLU57

 

Vedhæftet fil