Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S restindfrier sin statslige hybride kernekapital

14 Jun 2018


Selskabsmeddelelse nr. 13/2018 | 14. juni 2018

Danske Andelskassers Bank A/S har, som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 12 af 6. juni 2018, d.d. udstedt Tier 2-kapitalbeviser i størrelsesordenen DKK 105 mio. 

Danske Andelskassers Bank A/S vil den 15. juni 2018 benytte en del af beløbet til at restindfri bankens statslige hybride kernekapital med DKK 19.232.573,50 inkl. step up og renter, jf. endvidere selskabsmeddelelse nr. 03 af 9. marts 2018 samt nr. 10 af 23. maj 2018. Banken vil herefter være helt fri af statslige midler.

Den resterende del af beløbet vil blive benyttet til yderligere forbedring af bankens kapitalgrundlag.

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med restindfrielsen:
"Siden jeg tiltrådte i bankens direktion for 8 år siden, har det været et vigtigt mål, at banken blev helt fri af statslige midler. I morgen indfrier vi de sidste 19 mio. kr., så der er tale om en meget vigtig milepæl for Danske Andelskassers Bank. En milepæl, der har stor betydning for banken og alle dens medarbejdere, som har leveret en engageret indsats for, at vi kunne nå hertil. Vi kan med restindfrielsen sætte punktum for bankens nuværende kapitalplan og bruge kræfterne på at kigge fremad."


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

Vedhæftet fil