Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S - storaktionærmeddelelse

07 Jul 2011


 

Selskabsmeddelelse nr.4 /2011

Danske Andelskassers Bank A/S skal herved meddele, at selskabet d.d. har modtaget meddelelser fra nedennævnte aktionærer angående deres besiddelser af aktier og stemmerettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S, pr. 7. juli 2011:

Andelskassen MidtVests Fonds (CVR-nr. 33650108) ejerandel (nom. DKK 69.999.150) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 12,71 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.

Andelskassen Fyns Fonds (CVR-nr. 33649878) ejerandel (nom. DKK 57.361.130) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 10,42 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.

Andelskassen Østjyllands Fonds (CVR-nr. 33650248) ejerandel (nom. DKK 38.826.970) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 7,05 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.

Andelskassen Sydjyllands Fonds (CVR-nr. 33650272) ejerandel (nom. DKK 34.439.720) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 6,25 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.

Andelskassen Himmerlands Fonds (CVR-nr. 33649975) ejerandel (nom. DKK 31.998.870) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 5,81 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.

Andelskassen Vardes Fonds (CVR-nr. 33662122) ejerandel (nom. DKK 31.798.780) udgør efter den gennemførte kapitalforhøjelse 5,78 % af Danske Andelskassers Bank A/S' samlede aktiekapital/antal stemmer. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital.
 
Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 fuldtidsbetjente afdelinger beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter og et udbud af aktier i Danske Andelskassers Bank. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.