Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S tilbagekøber aktier i DLR Kredit A/S

27 Aug 2018


Selskabsmeddelelse nr. 15/2018 | 27. august 2018

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato besluttet at tilbagekøbe aktier i DLR Kredit A/S med en aktuel kursværdi på godt 54 mio. kr. Tilbagekøbet sker under forudsætning af, at tilbagekøbet godkendes af bestyrelsen i DLR Kredit A/S. Handelstransaktionen forventes gennemført ultimo august måned. Efter tilbagekøbet ejer Danske Andelskassers Bank aktier i DLR Kredit A/S med en aktuel kursværdi på cirka 89 mio. kr. 

Tilbagekøbet af aktierne vil alt andet lige påvirke Danske Andelskassers Banks kapitalmæssige overdækning med ca. 0,5 procentpoint samt have en uvæsentlig negativ effekt på bankens LCR-nøgletal med ca. 4 procentpoint. Bankens kapitalmæssige overdækning vil herefter – alt andet lige – være 4,9 procent. 

Bankens beholdning af sektoraktier — herunder aktierne i DLR Kredit A/S — er alene ét element blandt flere, som påvirker bankens samlede kapitalgrundlag. Tilbagekøbet af aktierne i DLR Kredit A/S kan derfor ikke tages som udtryk for, at bankens samlede kapitalprocent, som denne vil blive opgjort i delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2018, falder med 0,5 procentpoint. 

I forbindelse med tilbagekøbet af aktierne i DLR Kredit udtaler bankens adm. direktør Jan Pedersen:

”Det har utroligt stor betydning for Danske Andelskassers Bank, at vi nu kan gå ud og købe DLR Kredit aktier tilbage. Der er tale om aktier, som vi solgte fra i 2016 på et tidspunkt, hvor bankens kapitalsituation var presset. Nu har banken den økonomiske styrke til at tilbagekøbe aktier for mere end 54 mio. kr., hvilket er endnu et tegn på, at tingene udvikler sig positivt for Danske Andelskassers Bank.” 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil