Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank tilbagekøber ansvarlig lånekapital

10 Apr 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 4/2013

Danske Andelskassers Bank optog pr. 7. februar 2006 et lån, klassificeret som ansvarlig kapital, på NOK 320 mio., der løber frem til den 7. februar 2014. Udstedelsen har ISIN kode NO0010299209.

Pr. dags dato har Danske Andelskassers Bank via flere handler tilbagekøbt NOK 70 mio. af denne udstedelse til en gennemsnitlig kurs på 69,42.

Tilbagekøbet er godkendt af Finanstilsynet i henhold til Lov om finansiel virksomhed.

I henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen indgår ovennævnte ansvarlige kapital i perioden 7. februar 2013 til 7. februar 2014 med 25 % ved opgørelsen af basiskapitalen. Tilbagekøbet har således, når resultatvirkningen indregnes, en begrænset positiv effekt på Danske Andelskassers Banks solvens.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33