Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank udsteder 262 mio. kr. hybrid kernekapital

09 Dec 2020


Danske Andelskassers Bank A/S kan hermed meddele, at banken udsteder 262 mio. kr. i hybrid kernekapital med valør den 15. december 2020 med henvisning til selskabs­meddelelse 54/2020 den 3. december 2020.

Der er tale om udstedelse af hybrid kernekapital med uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse efter 5 år. Udstedelsen forrentes med en fast årlig rente på 6,25 % de første 5 år.

Udstedelsen sker som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen med det formål at udnytte de gunstige rentevilkår. Provenuet anvendes til refinansiering af nuværende hybridlån i februar 2021.

Vedhæftet fil