Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank udsteder Senior Non-Preferred

11 Jun 2021


Selskabsmeddelelse nr. 36/2021 | 11. juni 2021

Danske Andelskassers Bank har som en del af den løbende proces med at optimere bankens sammensætning af nedskrivningsegnede passiver (NEP) indgået aftale om at udstede 100 mio. kr. ikke-foranstillet seniorgæld (Senior Non-Preferred).

Udstedelsen sker i forbindelse med etablering af NEP-Fonden under Kapitalforeningen Investin Pro forvaltet af Nykredit Portefølje Administration, som henvender sig til institutionelle kunder. Obligationerne udstedes med valør d. 18. juni 2021 og har en løbetid på 5 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år.

Senior Non-Preferred er et instrument, som er målrettet at dække bankens NEP-tillæg, der indfases de kommende år.

Nykredit Bank A/S er arrangør af udstedelsen.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil