Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank vedtager bødeforelæg vedrørende overtrædelse af Lov om finansiel virksomhed § 46, stk. 1

31 Jan 2014


 

Selskabsmeddelelse nr. 2/2014

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 11/2013 af 23. oktober 2013 vedrørende Finanstilsynets politianmeldelse af Danske Andelskassers Bank for at have overtrådt Lov om finansiel virksomhed § 46 har Danske Andelskassers Bank i dag vedtaget et bødeforelæg på 500.000 kr.

Forholdet vedrører Danske Andelskassers Banks aktieemission i juni 2011, hvor mere end 35.000 investorer tegnede aktier i banken, og hvor banken og Finanstilsynet efterfølgende har konstateret, at der i enkelte tilfælde er ydet lån til aktietegning — i strid med såvel Lov om finansiel virksomhed § 46, stk. 1 som bankens egne principper og værdier. Bødeforelægget vedrører i alt 18 sådanne tilfælde.

Danske Andelskassers Bank har i forbindelse med undersøgelserne af forholdet samarbejdet fuldt ud med myndighederne, da det har været bankens ønske dels at rette op på de fejl, der er sket, dels at nå en afklaring så hurtigt som muligt.

Danske Andelskassers Bank accepterer på den baggrund det foreliggende bødeforelæg.

Kommentar fra direktionen

I forbindelse med modtagelsen og vedtagelsen af bødeforelægget udtaler administrerende direktør Jan Pedersen:

"Når der bliver lavet fejl, skal der rettes op på dem, ligesom man må acceptere konsekvenserne heraf. Derfor er det naturligt for os at acceptere et bødeforelæg, så forholdet kan blive afsluttet på samme måde, som vi har søgt en hurtig afklaring og afslutning i forhold til de kunder, der har henvendt sig omkring mulige fejl."

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33