Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Banks bestyrelse offentliggør redegørelse for Spar Nords pligtmæssige tilbud

16 Sep 2021


Selskabsmeddelelse nr. 60/2021 | 16. september 2021

Bestyrelsen anbefaler, at aktionærerne ikke accepterer det pligtmæssige tilbud

  • Anbefalingen om ikke at acceptere tilbuddet gælder også for aktionærer, der måtte ønske at sælge deres aktier. Hvis man ønsker at sælge, bør man sælge aktierne i almindelig børshandel, fordi noteringskursen for aktierne på Nasdaq Copenhagen pt. er højere end tilbudskursen
  • Danske Andelskassers Bank har en strategi, der realiseres som selvstændig bank eller gennem ligeværdig konsolidering. Strategien giver ikke mulighed for en sammenlægning med Spar Nord. Strategien er bredt forankret i Danske Andelskassers Banks aktionærkreds blandt aktionærer, der tilsammen besidder en stemmeovervægt i forhold til Spar Nord, og som har tilkendegivet, at det pligtmæssige tilbud ikke vil blive accepteret

Anders Howalt-Hestbech, formand for bestyrelsen, siger: ”Det er bestyrelsens vurdering, at tilbuddet ikke er interessant. Nu vil vi fortsætte arbejdet med at eksekvere på vores strategiske mål og udbygge vores partnerskaber til gavn for vores kunder og aktionærer. Vi er en sund, stærk bank, og vi glæder os over, at vi netop har opjusteret de finansielle forventninger for fjerde gang i år.”

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank har vurderet indholdet af Spar Nords pligtmæssige overtagelsestilbud, som blev annonceret den 17. august 2021 og offentliggjort den 9. september 2021.

Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Spar Nords pligtmæssige overtagelsestilbud er nærmere beskrevet i vedhæftede redegørelse.

På vegne af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank

Anders Howalt-Hestbech
Bestyrelsesformand

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech kontaktes via direktionsassistent Mia Winkler Møller på telefon 29 68 35 56 eller pr. mail mwm@andelskassen.dk.

Bilag: Bestyrelsens redegørelse

Vedhæftede filer